Zakres usług notarialnych

Obowiązki notariuszy określa Prawo o notariacie. Zaliczają się do nich przede wszystkim: sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie poświadczeń, spisywanie protokołów, sporządzanie wypisów, odpisów oraz wyciągów dokumentów, przyjmowanie do depozytu dokumentów, pieniędzy czy rozmaitych papierów wartościowych. Każda z tych czynności to okazja do zabezpieczania praw oraz interesów klienta. Jeżeli poszukujesz kancelarii w Poznaniu, sprawdź, co oferuje Kancelaria Notarialna prowadzona przez Elżbietę Zielińską oraz Agnieszkę Zielińską-Richter. Pod adresem http://uslugi.notariuszwpoznaniu.com/dzialalnosc znajdziesz aktualną ofertę świadczonych usług.Zielińska Elżbieta, Zielińska-Richter Agnieszka. Kancelaria notarialna s.c.
Libelta 1
61-400 Poznań
tel. 61 851 53 93

5 wpis

8 wpis

16 wpis

20 wpis