www.wykopiemy.pl/pl/page/odsniezanie

Mający siedzibę w Łubiu pod Zbrosławicami zakład utrzymuje się z wykorzystania swoich koparek, także poprzez wynajem samych maszyn.

Firma posiada duże doświadczenie w pracach brukarskich, zapewniając duży wybór kostek od renomowanych producentów i wiele lat gwarancji na realizacje tego typu. WYKOPIEMY to także zakład prowadzący odśnieżanie na Śląsku, gotowy na pracę w dowolnym momencie doby dla swoich regularnych klientów przy usuwaniu śniegu z ulic, parkingów, terenów dokoła zakładów czy przestrzeni publicznej.


WYKOPIEMY Piotr Bujara
Długa 6
42-674 Zbrosławice
tel. 602 117 691

4 wpisy

10 wpis

20 wpis

20 wpis