Tłumaczenia z rosyjskiego

Język rosyjski tylko pozornie nie wydaje się trudny i stosunkowo podobny do języka polskiego. Stając przed zadaniem przekładu treści specjalistycznych szybko okazuje się, że jest to jednak duże wyzwanie i bez pomocy profesjonalnego tłumacza po prostu się nie obejdzie. Tłumaczenia tego typu może dla nas wykonać specjalista, którego znajdziemy w tym miejscu. Tłumacz może podjąć się nawet bardzo trudnych wyzwań, w tym chociażby tłumaczeń ustnych czy skomplikowanych prawnie umów. Wszystko to za przystępne pieniądze i z krótkim czasem realizacji.


Natalia Paździor-Mendalka
Straszęcin 1d
39-218 Straszęcin
tel. 793 678 330

5 wpis

8 wpis

16 wpis

20 wpis