Sprawy spadkowe - Sosnowiec

Zmarł ktoś Twój bliski i pozostawił do podziału na swoich zstępnych majątek? W rodzinie zazwyczaj trudno jest uzyskać zgodę co do tego, jak należy podzielić się spadkiem, jeśli właściciel majątku jasno nie określił tego w testamencie. Dlatego sprawa zwykle kończy się w sądzie, który zgodnie z prawem dzieli majątek na wszystkie osoby, które mają do tego prawo. Jeśli i na Ciebie czekają sprawy spadkowe, a miejscem Twojego zamieszkania jest Sosnowiec, to warto wiedzieć, gdzie możesz uzyskać pomoc, aby nie pozostać z tą sprawą całkiem samemu i nie wiedzieć, w jaki dokładnie sposób należy rozwiązać te wszystkie sprawy.


Kancelaria Adwokacka Adam Bakłażec
Modrzejowska 20
41-200 Sosnowiec
tel. 795 612 518

5 wpis

9 wpis

18 wpis

20 wpis